loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສໍາເລັດການປະເມີນ ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ພ.ພ. 27, 2022 | SlideMobile

​(ສພຊ) ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃຫ້ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 24 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2016 ຢູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີ່ີມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້, ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

​ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຈາກຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບລວມຄວາມເປັນມາຂອງກົດໝາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ການຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

​ ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກຂອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ລວມສູນ, ຂອດການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການສູນກາງດ້ວຍກັນ ແລະ ສູນກາງ ກັບທ້ອງຖິ່ນ, ກົນໄກການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນພື້ນຖານບ້ານ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຖັນແຖວນັກທຸລະກິດ, ນັກລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)