loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສໍາມະນາລະດັບສູງວຽກງານຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້

ມ.ຖ. 30, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) – ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2024 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສູງກ່ຽວກັບວຽກງານການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈສພຊ) ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສພຊ, ບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ແລະ ຮອງປະທານສະພາປະ ຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່າວເປີດ ເຊິ່ງມີບາງຕອນວ່າ: ໂດຍອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຈາກທ່ານນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຖິງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 10/ລບ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2024 ກ່ຽວກັບການສະ ເໜີພິຈາລະນາອອກມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຍົກເວັນມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດອອກໃບຕາດິນສໍາລັບທີ່ດິນປຸກສ້າງຖາວອນ ແລະ ທີ່ດິນກະສິກໍາຖາວອນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກ່ອນການປະກາດເປັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ທັງເປັນບ່ອນອີງໃນການລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໃນມໍ່ໆນີ້; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສູງຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ.
ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; ລາຍງານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຈາກກົມປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ລວມທັງບັນດາເງື່ອນໄຂໃນການອອກໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບ ຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການນໍາສະເໜີບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຈໍານວນ 39 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພານີ້ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ສະຫະ ລັດອາເມລິກາ; ລາຍງານຈາກກົມທີ່ດິນ ກ່ຽວກັບຜົນການເຮັດທົດລອງຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງນິຕິກໍາໃນການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າ ໄມ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຕົວຈິງຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເຫດຜົນທາງດ້ານວິຊາການບົນພື້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການນໍາສະເໜີຂໍການພິຈາລະນາຈາກ ຄປຈສພຊ ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
(ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)