loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສໍາພາດການປະເມີນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ພ.ພ. 6, 2022 | SlideMobile

           
(ສພຊ) ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໂດຍສະເພາະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເພື່ອເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມຸນກ່ຽວກັບການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຢູ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

            ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທີມງານ ຈາກກົມສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ນໍາໂດຍທ່ານ ເປຄໍາ ລໍຄໍາສອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ໄດ້ລົງສໍາພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການປະເມີນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທ່ານ ວິລັດ ສຸມີໄຊ ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສໍາພາດທ່ານ ສີສະຫວາດ ທັນທະບຸນ ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ ໄດ້ສໍາພາດນາຍບ້ານໆຫ້ວຍເລິກ, ທ່ານຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການໂຮງງານບໍລິຄຳໄຊ ອຸດສາຫະກຳຖ່ານຂາວ ຈໍາກັດ ບ້ານໂພນສະຫວັນ ແລະ ທ່ານຮອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ວ່າມີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ມີ ປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ໂສລະຢ໋າ ໄຊຍະວົງ)