loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງສັນສັງຄົມ

ມ.ກ. 27, 2023 | SlideMobile, ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ບກີບເມກ

          ຄຸນສົມບັດຂອງເກືອ ມີລົດເຄັມ ແລະ ເກືອກໍຮັກສາຄວາມເຄັມບໍ່ມີວັນຈືດຈາງ ການທີ່ຄົນບູຮານຝາກຄໍາເວົ້າໄວ້ ເພື່ອຢາກເຕືອນຄົນໄດ້ມີສະຕິບໍ່ຫຼົງລືມ ຫຼື ຫຼົງເຫີ່ຄົນບໍ່ດີທີ່ມີລັກສະນະໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ ຫຼື ປາກຫວານໃຈສົ້ມ, ປາກຊື່ໃຈຄົດ ຖ້າວ່າໃຜກໍຕາມ ຫາກມີຄົນປະເພດຂ້າງເທິງນັ້ນ ຢູ່ແວດລ້ອມອ້ອມຕົວ ຍິ່ງຈະເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງສູງທີ່ຈະເສຍທັງສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນລວມ ເພາະຍ້ອນມີປະເພດຄົນຄິດຄົດທໍລະຍົດໝູ່ພວກພີ່ນ້ອງວົງວານ.

          ເກືອເປັນໜອນ ຫຼື ໄສ້ຢູ່ທ້ອງກັບເກີດເປັນໜອນ ເຊິ່ງມຸ່ງໝາຍເຖິງຄົນພວກດຽວກັນ ຫຼື ຍາດມິດ, ພີ່ນ້ອງ; ຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຄິດຄົດໂກງ, ຫັກຫຼັງກັນ ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ ຍ້ອນວ່າຮ່ວມວຽກ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນມາດົນ ແຕ່ຜູ້ຄິດຄົດທໍລະຍົດຫັກຫຼັງ ໝູ່ປ່ຽນທາດຂາດຄຸນ, ຄົນບູຮານຍັງຕີຄວາມໝາຍເລິກຕື່ມອີກວ່າ ຍາດພີ່ນ້ອງສາຍເລືອດດຽວກັນ ຫຼື ສາມີ, ພັນລະຍາ ກໍສາມາດຫັກຫຼັງກັນໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເຕືອນເປັນຄໍາເວົ້າໃຫ້ໄດ້ຄິດໄຕ່ຕອງຖີ່ຖ້ວນຢ່າງຮອບຄອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນບູຮານລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສອນເລື່ອງການຮັກສາຄວາມລັບໄວ້ວ່າ ລະຫັດລັບບໍ່ໃຫ້ເຖິງສອງ ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຮູ້ພຽງແຕ່ຄົນດຽວ.

          ສຸພາສິດເຕືອນໃຈທີ່ໄດ້ສອນໄວ້ເປັນປິດສະໜາ ເລື່ອງເກືອເປັນໜອນ ຫຼື ໄສ້ຢູ່ທ້ອງກັບເກີດເປັນໜອນນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດຖືເອົາເປັນຄະຕິບົດຮຽນເຕືອນໃຈໃນໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງ-ການຄັດສັນເລືອກຄົນ, ການເບິ່ງຄົນໃຫ້ອອກ, ການຊັ່ງຊາປະເມີນຄົນ ຫຼື ບໍລິວານທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກຕ້ອງຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພາະຖ້າຫາກວ່າຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ນໍາ ໄດ້ບໍລິວານປະເພດເກືອເປັນໜອນ ຫຼື ຈະເອີ້ນວ່າບໍລິວານເປັນພິດ ຍ່ອມນໍາມາເຊິ່ງຄວາມຈິບຫາຍວາຍວອດ, ຂະນະດຽວກັນ ກໍຢ່າລືມວ່າຕ້ອງຕີຄວາມໃຫ້ແຈ້ງວ່າ ຄົນປາກຫວານໃຈສົ້ມ ເປັນແນວໃດ ຫຼື ບາງຄົນປາກກົງ ເວົ້າບໍ່ຖືກໃຈ ແຕ່ຖືກຕ້ອງ…

          ດັ້ງນັ້ນ, ເຮົົາຕ້ອງໄດ້ເລືອກຄິດພິຈາລະນາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອປ້ອງກັນເກືອເປັນໜອນ, ປ້ອງກັນຄົນບໍ່ດີແຊກຊຶມໃນຄາບມິດ ແຕ່ຈິດໃຈເປັນສັດຕູ ຖ້າຂາດສະຕິນໍ້າຕາຊິໄດ້ເຊັດຫົວເຂົ່າ!

          ສະເໜີແລກປ່ຽນ.