loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕ.ລ. 20, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ຕຸລາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຮອງປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກຳມາທິການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ; ພ້ອມທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳແໜ້ນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ 3 ພາລະບົດບາດຫຼັກຄື: ດ້ານນິຕິບັນຍັດ, ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວາລະແຫ່ງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ 1 “ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Crypto currency)”; ຫົວຂໍ້ທີ 2 “ວິທີການບໍລິຫານ-ຈັດການຫ້ອງການ ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກການເກັບສໍາເນົາເອກະສານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຂອງກົມ ຫຼື ກໍາມາທິການ”; ຫົວຂໍ້ທີ 3 “ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່”. ຈາກນັ້ນ, ບັນດານັກສຳມະນາກອນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)