loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 5, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບົດຮຽນໃນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ໃນຂົງເຂດ ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ວິຊາການ ຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ປຶກສາຫາລືແຜນການຄົ້ນຄວ້າ ປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໃນຂົງເຂດແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດລົງເລິກ ແລະ ເຝິກຫັດຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສົບການທາງດ້ານການປະເມີນຜົນ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ໃນຂົງ ເຂດກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ມີທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນກຳມາທິການ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານວິທະຍາກອນ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບໍລິສັດລາວໄອທີພັດ ທະນາຈໍາກັດ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ຈາກບໍລິສັດ LTS Venture ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງທົ່ວປະເທດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023; ສະເໜີແຜນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ); ການສະເໜີແຜນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເງິນຕາ; ຫຼັກການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ຫຼັກການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນແຜນກາງສະໄໝຕໍ່ແຜນງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ; ການສະເໜີເຕັກນິກວິທີການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ, ບົດຮຽນສາກົນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນ ຕາ; ບົດຮຽນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເງິນຕາ; ເຕັກນິກວິທີການ ອອກແບບແອັບສຳລັບສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ລວມທັງງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍການອອກແບບການນຳໃຊ້ ແລະ ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ; ສະເໜີໂຄງຮ່າງການປະເມີນ ພາກສະເໜີ, ຈຸດປະສົງ, ທົບທວນວັນນະກຳ, ວິທີວິທະຍາ (ວິທີວິໄຈປະ ລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຕົວປ່ຽນແປງ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິທີວິເຄາະ), ການຂຽນລາຍງານ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນການປະເມີນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງກຸ່ມອອກເປັນ 3 ກຸ່ມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຂຶ້ນສະເໜີບົດກ່ຽວກັບ ແຜນການປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ແຜນການຄົ້ນຄວ້າແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນການຄົ້ນຄວ້າແຜນເງິນຕາ ຈາກຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ຮັບຟັງການສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບ ປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ, ການສ້າງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງແຜນເງິນຕາ, ການສ້າງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ພັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຕາມຄໍາເຫັນເຈາະຈີ້ມຂອງ ປະທານກອງປະຊຸມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)