loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

..ສຽງ..

ຕ.ລ. 10, 2022 | SlideMobile

ທິດດີ
ມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 10 ຕຸລາ 2022, ຕາມຮີດຄອງປະເພນີແມ່ນກົງກັບຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 11 ລາວເຮົາ ເຊິ່ງເປັນມື້ອອກພັນສາ. ມື້ອື່ນວັນອັງຄານ ທີ 11 ຕຸລາ 2022 ກົງກັບແຮມ 1 ຄໍ່າ ເດືອນ 11 ເປັນມື້ບຸນຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເພື່ອນຜູ້ອ່ານສ່ອງແສງມາຢາກໃຫ້ເວົ້າເລື່ອງການຄົບງັນບຸນຊ່ວງເຮືອ ເພາະໃນປີ ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າບໍ່ມີການເວົ້າເຖິງເລື່ອງການຄວບຄຸມສຽງເນືອງນັນວ່າຊັ້ນ! ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເວົ້າເຖິງຂີ້ເຫຍື້ອ… ສຽງເນືອງນັນນີ້ ແມ່ນການເປີດສຽງດົນຕີຈາກເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ບັ້ງໂທລະໂຄ່ງຈ່າວຂາຍສິນຄ້າ ເວລາເຂົ້າໄປບໍລິເວນທີ່ກໍານົດເປັນບ່ອນຄົບງັນບໍ່ວ່າກາງເວັນ ກໍຄືກາງຄືນ ປາກົດວ່າສຽງນັນຟົດສະໜັ່ນບໍ່ມີຫູເຂົ້າຫູອອກ; ສ້າງຄວາມລໍາຄານແກ່ຜູ້ໄປທ່ຽວບຸນ.
ການຈະຕັ້ງກະຕິກາເລື່ອງສຽງກໍລໍາບາກ ເພາະຍັງບໍ່ມີນິຕິກໍາໃດໆ ແຕ່ປີ 2022 ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງກັນໃໝ່ເນີ! ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງບຸນ ເພາະມີນິຕິກໍາອອກມາແລ້ວນັ້ນຄື: ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 620/ຈນວ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມສຽງເນືອງນັນ.
ເມື່ອມີນິຕິກໍາແລ້ວ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນີ! ເພາະຖ້າບໍ່ປະຕິບັດກໍຄືວ່າບໍ່ນັບຖືລະບຽບການ ກໍຄືກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.
ເວລາຕັກເຕືອນເລື່ອງການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ກໍຕ້ອງໄດ້ເວົ້າເຖິງການເປີດເຄື່ອງສຽງ, ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງໄປພ້ອມ ໃຜລະເມີດກໍປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງ…
ຄົນລາວເຮົາມີຄໍາໂຕງໂຕຍກ່າວໄວ້ວ່າ: …ຄັນເຮັດບໍ່ຍາກ….ມັນຍາກແຕ່ບໍ່ຢາກເຮັດ…