loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສົ່ງເສີມລັດຖະສະພາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ກວມລວມ

ກ.ພ. 6, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຫຼື ໄວປາ (WAIPA) ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ກຸມພາ 2024 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສປປລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ສົ່ງເສີມລັດຖະສະພາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ກວມລວມ” . ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທັງເປັນປະທານໄວປາ; ບັນດາທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ໄອປາ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກບັນດາປະເທດສະ ມາຊິກໄອປາ (AIPA) 7 ປະເທດຄື: ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ; ນອກນັ້ນ, ຍັງມີປະເທດສັງເກດການ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງທີ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງໃນລັດຖະສະພາ ແລະ ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງເພດຍິງໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງເພດຍິງໃນລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12% (ໃນປີ 2000) ເປັນ 23% (ໃນປີ 2023). ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກໍຄື ສປປລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດພວກເຮົາໄດ້ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (CEDAW), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິທາງການເມືອງ ແລະ ສິດຂອງພົນລະເມືອງ (ICCPR). ໃນຂອບອາຊຽນ ພວກເຮົາໄດ້ມີຖະແຫຼງການຮ່ວມວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອາຊຽນ; ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາຄອບຄົວ; ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ບັນດາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ 2025 ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຂອບລັດຖະສະພາ, ແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາໄດ້ມີກອງປະຊຸມເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແນ ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີບົດບາດທາງດ້ານການເມືອງນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລວມເອົາບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂໃນກອງປະຊຸມເວທີ​​ຜູ້​ນໍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ເພດ​ຍິງ; ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງໃນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ໂດຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ສອດຄ່ອງກັນກັບຫົວຂໍ້ລວມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນນາມເປັນປະທານ AIPA.
ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມເວທີ​​ຜູ້​ນໍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ເພດ​ຍິງລວມມີ: ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງເພດຍິງໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັກສາສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ;
ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ​ຮຸ່ນຄົນຕໍ່ຮຸ່ນຄົນຂອງ​ຜູ້ນຳ​ເພດ​ຍິງ.
(ຂ່າວ-ພາບ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)