loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສຳເລັດການຮຽບຮຽງເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າ

ມ.ສ. 10, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມ ກວດກາຮຽບຮຽງເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານທີ່ປຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນສະເໜີເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄະນະກວດແກ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ, ກົງໄປກົງມາ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ປຶ້ມຄູ່ມືກົນໄກ ແລະ ຫຼັກການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ, ການຮ່າງບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ການສ້າງຮ່າງມະຕິ, ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຄໍາຊັກຖາມ ແລະ ບົດແນະນຳ ໃນຂົງເຂດແຜນການ, ງົບປະມານ, ການເງິນ, ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາລັດ; ປຶ້ມຄູ່ມືກົນໄກ ແລະ ຫຼັກການການຕິດຕາມກວດກາ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ; ປຶ້ມຄູ່ມືອະທິບາຍຄວາມໝາຍຕົວຊີ້ວັດມະຕິ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບເສດຖະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພື່ອການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການດຸນດ່ຽງ ແລະ ແຜນການຊຳລະໜີ້ສິນ ເພື່ອການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແລະ ລະບົບການເງິນ ເພື່ອການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນເງິນຕາ; ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສະຖິຕິ ແລະ ຫຼັກການວິເຄາະທາງປະລິມານ ສຳລັບການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ; ບົດຄົ້ນຄວ້າປະສິດທິພາບການລົງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທາງດ້ານມະຫາພາກ; ບົດຄົ້ນຄວ້າປະເມີນຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ງົບປະມານ ຕໍ່ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ບົດຄົ້ນຄວ້າ ການປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍເງິນຕາຕໍ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ປຶ້ມຄູ່ມືບົດຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ ທັງສາມາດສະໜອງໃຫ້ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ ແລະ ວິຊາການຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຈະນຳໄປຜ່ານກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທາບທາມຄຳເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2023.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)