ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ສາຍດ່ວນສະພາ

ສາຍດ່ວນສະພາແຫ່ງຊາດ

Contact Us