loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສັດຈະທຳ

ມ.ຖ. 28, 2023 | ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ສັດຈະທຳ
…………………………………………………………
“ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໃນການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ‘ສັດຈະທຳ’, ພຽງແຕ່ດື່ມຢອດດຽວ, ແລ້ວທ່ານກໍຈະສາມາດບອກຄວາມຈິງໄດ້ໂລດ”
“ໃຫ້ເຮົາລອງຊີມເບິ່ງດູ… ອຸ່ຍ ມັນແມ່ນນ້ຳມັນກາດຕົ່ວນີ້!”
“ນັ້ນເເລ້ວຄືສັດຈະທຳ!”
THE TRUTH
…………………………………………………………
“I’ve just invented a truth drink. One sip and you’ll tell the truth”.
“May I try some?… Ugh! that’s kerosene!”
“that’s the truth!”