loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະຫຼຸບໂຄງການວຽກງານການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຕ.ລ. 3, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບຕີລາຄາໂຄງການ, ການຮ່າງຄູ່ມື 2 ສະບັບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ທັງເປັນການຮຽບຮຽງ ແລະ ປັບປຸງຄືນທາງດ້ານເນື້ອໃນຂອງຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວ. ກຳ ມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການວຽກງານການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈຳນວນໜຶ່ງ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ປະຕິບັດຕາມໂຄງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 27/5/2022 ເຊິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດົມຄໍາຄິດເຫັນມາແລ້ວ 1 ຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4/6/2022 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາໂຄງການ, ການຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງເນື້ອໃນຄືນໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຈັດພິມເປັນປຶ້ມຄູ່ມືທັງ 2 ສະບັບ ແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດ. ວຽກງານການລົງພົບປະ ປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ວຽກງານການພິຈາລະນາແກ້ໄຂສາຍດ່ວນ ແມ່ນວຽກງານຕົ້ນຕໍໜຶ່ງ ທີ່ສະພາ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຍົກສູງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກມະຕິ ວ່າດ້ວຍການພົບປະ ປະຊາຊົນ ສະບັບເລກທີ 97/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ມາແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິດັ່ງກ່າວໃຫ້ມາເປັນອັນລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ໃຫ້ເປັນຄູ່ມືຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແທ້ໆ ໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາສູງສຸດມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນນິຕິກໍາໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນການລົງພົບປະ ປະຊາຊົນ ແລະ ການພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂສາຍດ່ວນ ມີຄວາມສະດວກ, ເປັນລະບົບ, ມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງສະຫຼຸບ-ສັງລວມ ກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການລົງພົບປະ ປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະ ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂສາຍດ່ວນ; ສະເໜີຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມື ການລົງພົບປະ ປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສາມາດນຳ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການເຮວວີຕັດສ (Hevetaslaos) ແລະ ເງິນສົມ ທົບຈາກຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ຮອດວັນທີ 4 ຕຸລາ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບ-ສັງລວມກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂສາຍດ່ວນ; ການສະເໜີຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມືການຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂສາຍດ່ວນ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)