ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ແຂວງ ອັດຕະປື

ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ໄຊສົມພູ

Ms. Minaphone XAYSOMPHU

ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມູນຕີ

Mr. Maniso SAMOUNTRY

ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ

Ms. Phonemani KHIANYAYYAVONG

ທ່ານ ຄຳປະສົງ ລາດຊະຈັກ

Mr. Khampasong RATSACHACK

ທ່ານ ສຸກສຳລານ ໄຊຍະແສງ

Mr. Souksamlane XAYASENG

ທ່ານ ພັທ.ປອ. ບຸນຊູ ສຸລິນັນທອງ

Dr. Bounxou SOULINANTHONG