ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14, ແຂວງ ສາລະວັນ

ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ

ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ

ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ

ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ

ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ

ທ່ານ ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ

ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທິສຸກ