loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ມ.ຖ. 5, 2023 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາ 2023 ທ່ານ ປອ ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອລົມ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕ້ັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ  ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢູ່ຈຸດບ້ານປ່າໄຜມີ 3 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ບ້ານປ່າໄຜ, ບ້ານນາຝາຍ ແລະ ບ້ານນາເລົາ ແລະ ຈຸດບ້ານນາເຄີນ ມີ 2 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ບ້ານນາເຄີນ ແລະ ບ້ານສີວິໄລ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ 339 ຄົນ, ຍິງ 122ຄົນ.

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຄັ້ງນີກໍ່ເພື່ອເປັນການພົບປະໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ແລະ ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຸດທີ II ເຊີ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:1. ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ: ການຮັບຮອງວຽກຂອງລັດຖະບານ, ການຮັບຮອງເອົາວຽກງານຂົງເຂດກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ກວດກາແຫ່ງລັດ, ການຮັບຮອງເອົາວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ການຮັບຮອງວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮັບຮອງກົດຫມາຍ ຈໍານວນ12 ສະບັບ; 2. ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະກອບມີ1. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງແຂວງ2. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດ ທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງແຂວງ3. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023.

 

4. ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳປີ2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ.5. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ6. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີ 2012 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ປີຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;ການລົງພົບປະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີເພື່ອເຮັດໃຫປະຊາຊົນ 5 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານ ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານບ້ານ.  ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດຖືໂອກາດສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ຮັບຟັງຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີ ຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 

                     ຂ່າວ: ຄຳດີ ພັນທະລີ