loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ທ.ວ. 9, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງຫຼາຍບັນຫາທີ່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເລັ່ງແກ້ໄຂ ເພາະເຫັນວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
ທ່ານ ທະນົງສິດ ເມືອງຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂສາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ; ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລົດບັນທຸກ ໂດຍສະເພາະລົດຂົນຫີນແຮ່ຫີນຊາຍ ເຫັນວ່າມີການດັດແປງສະພາບລົດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນທຸກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຫົນທາງເປ່ເພ; ກ່ຽວກກັບເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກມີການຖົມດິນເພື່ອຈັດສັນດິນຂາຍ ສະເໜີໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງວຽກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລາກອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການອອກໃບຕາດິນ, ລັດຖະບານຄວນປັບປຸງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນດ້ານນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ປອ. ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ; ຕໍ່ກັບການເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແຕ່ບໍ່ມີການພັດທະນາຕາມແຜນ; ການສົ່ງເສີມການຂຸດຄົ້ນເງິນຄຣິບໂຕ ສະເໜີລັດຖະບານຊີ້ແຈງຄືນປະລິມານການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບດຸນດ່ຽງກັນບໍ່; ການພັດທະນາການສຶກສາ ບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ສະເໜີເພີ່ມຕົວຊີ້ວັດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ; ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕິດພັນກັບການດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ມອບໃຫ້ເມືອງ, ບ້ານ ບູລະນະ ຕິດພັນກັບການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທຶນ.
ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການສຶກສາຢູ່ເຂດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງໂຂງ ມີໂຮງຮຽນຢູ່ບາງຈຸດຍ້ອນມີບັນຫາເລື່ອງຄູ ເຮັດໃຫ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສໍາລັບນັກຮຽນໃນການໄປຮຽນໜັງສືໃນແຕ່ລະວັນ.