loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງນາແລລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງ ສສຊ-ສສຂຢູ່ເມືອງນາແລ

ກ.ຍ. 26, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 22 ກັນຍາ 2023 ນີ້້ ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ກໍາມາການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງນາແລ ໄດ້ລົງພົບປະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ່ 5 ຂອງສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX  ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທັງໝົດ 2 ຈຸດຄື ບ້ານ ແວນ ແລະ ສະໂມສອນ ເມືອງ ນາແລ ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫ້ອງການ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, 2 ກໍາລັງ ປ້ອງການຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອາດິດການນໍາເມືອງ, ອາດິດພະນັກງານປະຕິບັດອາວຸໂສ, ຄະນະພັກຮາກຖານ, ກຸ່ມບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນເມືອງນາແລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 365 ທ່ານ,  ຍິງ  92 ທ່ານ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX  ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  6 ເດືອນຕົ້ນ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ຮອດ  ປີ 2030, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ (2020-2030), ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບ, ບົດລາຍງານການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຫາ ເທື່ອທີ 5  ແລະ ທິດທາງແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ ໃນນັ້ນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ, ກົດໝາຍປັບປຸງມີ 6 ສະບັບ.

ພ້ອມນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງ ນາແລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝຂອງແຂວງ, ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ6ເດືອນທ້າຍປີ2023ຂອງແຂວງ,ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານໄຍລະກາງສະໄໝ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາປະຊາຊົນແຂວງ, ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ  ແລະ   ແຜນການ 6  ເດືອນ ທ້າຍປີ 2023 ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກາງສະໄໝ ( 2021-2023 );  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ລະຫວ່າງ ສອງກອງປະຊຸມຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝ ( 2023 – 2025 ) ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແລະ ບົດລາຍງານງຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໄຈຂອງບຸກຄະລະກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທືນປກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຍັງໄດ້ສະເໜີຫາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາບ້ານເປັນຕົ້ນ:ພະນັກງານລັດຖະກອນສະເໜີ ເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສະເໜີກ່ຽວກັບ ສັນຍານໂທລະສັບ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານ, ການຈັດສັນທີດິນທໍາການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໃນຍາມລະດູການ ແລະ ອື່ນໆ

ຂ່າວ ນາງ ມະນີພອນ ໂດຍສີປະເສີດ