loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ສໍາເລັດການລົງຜັນຂະຫຍາຍ

ມ.ຖ. 16, 2022 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື


ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງລົງຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ IXແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ ΙΙ. ວັນທີ 24 ກຸມພາ​ 2022 ແລະ​ ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວ ໃນວັນທີ​ 10 ມີນາ 2022.​ ເຊີ່ງມີຈໍານວນ 10 ຈຸດ, 16 ບ້ານ ແລະ 1 ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ກວມເອົາ 57% ຂອງຈໍານວນບ້ານໃນທົ່ວເມືອງສາມັກຄີໄຊມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ທັງໝົດ 714 ເທື່ອຄົນ, ຍິງ 325 ເທື່ອຄົນ.
ໃນການລົງຜັນຂະຫຍາຍຄັ້ງນີ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ IΧ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ ΙΙ ໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານ, ທະຫານຕໍາຫຼວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຍົກສູງການປະຕິບັດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ, ທັງເປັນການຫັນລົງຮາກຖານ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການ, ຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານ-ບໍລິຫານ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
ນອກນີ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໃນແຕ່ລະຈຸດ, ເພື່ອນໍາໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ຂາດເຂີນໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວຈໍານວນ 73 ສອບ.

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຈັນທະຈອນ ໂກພິຈິດ.)