loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກວດກາມາດຕະຖານ ຂອງລະບົບລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ປະຈໍາປີ 2023

ສ.ຫ. 22, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ກາງເດືອນມິຖຸນາ 2023 ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກວດກາມາດຕະຖານ ຂອງລະບົບລິບ-ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ຢູ່ອາຄານຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2023 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບລິບ-ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ກວດກາ ລະບົບລິບ ຈໍານວນ 17 ເຄື່ອງ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ຈໍານວນ 4 ເຄື່ອງ ໂດຍການສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ວິຊາການຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງກວດສອບອຸປະກອນພິເສດ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້. ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງເຫັນວ່າ ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານລະບົບລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ໃນຄັ້ງນີ້ ອຸປະຖໍາໂດຍ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ລວມມູນຄ່າ 60 ລ້ານກວ່າກີບ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ເພັດພອນໃຈ ສິນລະປະກິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍ ໃນການປະກອບສ່ວນ ກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ຂອງລະບົບລິບ-ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ຢູ່ອາຄານຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2023 ໃນຄັ້ງນີ້.