loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຫຼາຍນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ຕ.ລ. 31, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະພາຊາຊົນແຂວງ, ຮອງເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 388/ຈຂ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022; ຮັບຟັງ ທ່ານ ຄໍາມາ ສຸລິວົງ ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຝືອຍ ສະບັບເລກທີ 205/ລບ, ລົງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022 ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ງວດ 4 ປີ 2022 ສະບັບເລກທີ 2613/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022; ຮັບຟັງ ທ່ານ ແສງສະຫວ່າງ ຈິດທະວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ການເງິນ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ແລະ ແຈ້ງການຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ (ລົດໃຫຍ່) ຂອງລັດເຂົ້າໃນວຽກງານລັດຖະການ ສະບັບເລກທີ 977/ອກລ, ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2022. ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຂອງນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ