loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຮ່ວມກັບ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

ກ.ຍ. 27, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

        ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຮ່ວມກັບ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຄະຮັບຜິດຊອບຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
 ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຈາກພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງແຂວງເປັນຕົ້ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ; ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ລາຍງານກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນຄືນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ; ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ; ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ລາຍງານກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່, ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງສະພາບລວມໃນການອອກໃບຕາດິນ; ພະແນກການເງິນ: ລາຍງານກ່ຽວກັບການເກັບລາຍຮັບຈາກໂຄງການໄຟຟ້າ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະ ລາຍຮັບຈາກການທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ(ຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ).
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆໄລຍະຜ່ານມາ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຫັນໄດ້ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊອກຫາວິທີ່ທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
ປະຕິບັດຕາມວາລະການເຄື່ອນໄຫວ, ບັນດາທ່ານຄະນະທິມງານ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈະລົງພື້ນທີ່ຂອງບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ, ປຸ່ງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຕື່ມອີກ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.