loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ຮູບແບບທາງໄກ) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ

ສ.ຫ. 3, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2023 ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫວັນ ແກ້ວກອງຕັນ ຮອງເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຈາກບັນດາຄະນະກໍາມະການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ (ດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກ) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນັກຂ່າວສະພາປະຊາຊົນແຂວງ