loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງຜົ້ງສາລີສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄູ່ມື 2 ສະບັບຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ສ.ຫ. 18, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າວັນທີ 15-17 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງຜົ້ງສາລີນໍາໂດຍ ທ່ານ ສຸພັນ ສີສົມບັດ ສະມາຊີກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງຜົ້ງສາລີພ້ອມດ້ວຍຄະນະທິມງານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ລົງພົບປະຢ້ຽມຍາມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄູ່ມື 2 ສະບັບຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຢູ່ ບ້ານ ໜອງກີນນາລີ,ບ້ານ ມົງເຈົາ,ບ້ານ ລຸ້ງຈິ້ງ ແລະ ຢູ່ສໍານັກງານປົກຄອງຄອງເມືອງ, ມີເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ  983 ຄົນ, ຍີງ 445 ຄົນ, ເຊິງການລົງພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມຄູ່ມື 2 ສະບັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊັ່ນຄູ່ມືກ່ຽວກັບການລົງພົບປະກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄູ່ມືວຽກງານສາຍດ່ວນ, ພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,  ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແມ່ນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ,ເປັນອົງການເປັນອົງກາດອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ,ປະຕິບັດພາລະບົດບາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖີ່ນ,ຕົກລົງເອົາບັນຫາທີ່ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ,ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ ໝາຍຂອງບັນດາອົງການກວດກາລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.  ເຊິງວຽກງານສາຍດ່ວນແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄດ້ສົ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເປັນການຮັບຄໍາສະເໜີຂອງບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ,ການຈັດຕັ້ງເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ ແລະ ທາງດ້ານເອກະສານ,ຈົດໝາຍເອເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆເພື່ອແນາໃສ່ສັງລວມເອົາຄໍາຄິດ,ຄໍາເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອພິຈາລະນາຕາມຂັ້ນຕອນ, ວຽກງານສາຍດ່ວນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເຊິງສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖີງຄໍາສະເໜີ,ການສະໜອງຂໍ້ມູນ,ຂ່າວສານຂອງບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງກໍາໄດ້ບັນຫາ,ປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ,

ຈຸດປະສົງໃນການລົງພົບປະຢ້ຽມຍາມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄູ່ມື 2 ສະບັບຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການເປັນຕົວແທນທີ່ແທ້ຈິງແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຮັບຮອງເອົາລັດຖະທໍາມະນູນ,ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແມ່ນເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເຊິງແມ່ນຜົນລະເມືອງລາວເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັ້ນຄົນໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ,ລັດຖະທໍາມະນູນ,ກົດໝາຍ,ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,ແຜນນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ,ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເພື່ອລາຍງານການເຄື່ວນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເພື່ອເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ນໍາເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນເພື່ອສະເໜີໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂທັງເປັນການຕິດຕາມຜົນຂອງການແກ້ໄຂ.

(ພບ-ຂ່າວ: ຖວທ ເມືອງຜົ້ງສາລີ)