loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງ ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມ ການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສະບັບປີ2016

ກ.ພ. 18, 2022 | ເຂດ 9 ຊຽງ​ຂວາງ

ໃນວັນທິ 16 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສະບັບ ປີ 2016 ໂດຍການເປັນທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເນື້ອໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອຈະນໍາເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ​ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX. ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະບັບເລກທີ 037, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 132, ລົງວັນທິ 21 ສິງຫາ 2019 ວ່າດ້ວຍການກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບສະບັບເລກທີ 112, ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ, ຜ່ານບົດສັງລວມເນື້ອໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຮ້ອງທຸກສະບັບປີ 2016 ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຜ່ານຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມທາບທາມການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກເຊິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສະບັບປີ 2016 ປະກອບດ້ວຍ VIII ພາກ, 4 ໝວກ ແລະ 51 ມາດຕາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປະກອບມີ VIII ພາກ, 4 ຫມວດ ແລະ 53 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນປັບປຸງ 27 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາລວມທັງໝົດເປັນ 29 ມາດຕາ. ໃນທີ່ປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ.

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງ

ຂ່າວໂດຍ: ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ