loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ

ພ.ພ. 16, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

       ກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິິຕິກຳຮ່ວມ ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊນຊົນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະທານສພຂ,ຫົວຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດກາ,ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ມີບັນດາຄະນະກຳມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກເຂົ້າຮ່ວມ. ນິຕິກຳທີ່ນຳເຂົ້າທາບທາມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຈຳນວນ 6 ສະບັບຄື: ຮ່າງບົດບັນທຶກ ການປະສານງານລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ; ຮ່າງບົດບັນທຶກ ການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນ; ຮ່າງບົດບັນທຶກ ການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ກັບ 4 ພະແນກການຄື: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ.
623
จำนวนคนที่เข้าถึง
53
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
คุณ และ คนอื่นๆ อีก 17 คน