ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານິຕິກຳ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະນຳ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ

ສູນ ແລະ ພະແນກການ

ສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ເຝິກອົບຮົມ.
  2. ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນຫາພື້ນຖານ.
  2. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ນິຕິກຳ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານິ​ຕິ​ກຳ

ເບີ​ໂທ: 021 417067

ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວ​ສານ

ເບີ​ໂທ: 021 454412

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ