loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ມ.ຖ. 11, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ວັນທີ 10 ມີນາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ ປະທານຄະນະກໍາເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ພະແນກການ, ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ສະຫາພັນນັກຮົບເກົ່າແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຕາງໜ້າກອງຮ້ອຍ 03 ທີ່ຂຶ້ນກັບກອງພັນນ້ອຍທະຫານຮາບ 19, ໂຮງຮຽນທະຫານທ້ອງຖິ່ນແຂວງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງເທດສະບານແຂວງໃໝ່ ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີເຂົ້າຮ່ວມ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ; ເພື່ອເປັນລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຕໍ່ຜູ້ສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ລົງເກັບກໍາຄໍາຄິດຄໍາສະເໜີທີ່ມີຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ລັດຖະທໍານູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນທຸກຂົງເຂດ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃນປະຈຸບັນ. ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນຕົ້ນ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023 ແລະ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າເສບຕິດ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ມະຕິອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ; ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຈໍາພາກເໜືອ; ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວແຫ່ງລັດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງລັດວິສາຫາກິດນໍ້າປະປາແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ມະຕິອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ໃນວັນດຽວກັນນີ້ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ ປະທານຄະນະກໍາເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງໄດ້ລົງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນຂົງເຂດກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ສະໂມສອນກອງພັນທະຫານຮາບ 19, ທີ່ບ້ານຢໍ້, ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ມີຄະນະພັກ, ຄະນະບັນຊາ ແລະ ກໍາລັງພົນຈາກກອງພັນທະຫານຮາບ 19 ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ໃນໂອກາດດຽວນີ້ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາອຸປະກອນກິລາຈໍານວນໜຶ່ງ ມູນຄ່າ 1.300.000 ກີບ ໄປມອບໃຫ້ກອງພັນນ້ອຍທະຫານຮາບ 19.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.