loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຊ ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

​ພ.ຈ. 29, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ປຊຊ: ສະພາແຫ່ງຊາດ(ສພຊ)ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມີນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທີ່ຄົບຖ້ວນສົມຄວນ, ແຕ່ແມ່ຍິງ ລາວບັນດາເຜົ່າຍັງປະເຊີນກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຊົນນະບົດຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ, ຍັງອອກແຮງງານໜັກ, ລະດັບການສຶກສາຍັງຈຳກັດ, ການໄດ້ຮັບບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຍັງສູງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຈາກຜູ້ຊາຍ, ການຈຳແນກຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ແຕ່ບັນຫາຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ, ບໍ່ມີອາຊີບ, ລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ລະບຸ ຫຼື ເຊື່ອມສານວຽກງານການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ -ຊາຍ, ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງ ກົນໄກ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະ ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຢູ່ໃນບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍ ຂອງຄະນະກຳມະການຊີດໍຕໍ່ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກຳນົດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍມີຄວາມຄົບຖ້ວນຂຶ້ນຕື່ມ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດ ຕາມກວດກາວຽກງານຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ້ມີປະ ສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຄະ ນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຮ່າງ ກົດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍນີ້ຂຶ້ນ ຊຶ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບມີ VII ພາກ, 4 ໝວດ, 47 ມາດຕາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ສສຊປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດ ກຸມກວ່າເກົ່າ, ຄວນປັບ ແລະ ຕື່ມເນື້ອໃນໂຕໃດເຂົ້າຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ, ຈາກນັ້ນ ໃນທີ່ປະ ຊຸມກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍດ້ວຍ ຄະ ແນນສຽງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.