loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ 3 ເມືອງ ແລະ 3 ກຸ່ມບ້ານ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ມ.ສ. 1, 2023 | ເຂດ 5 ບໍ່ແກ້ວ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29-30 ມີນາ 2023 ນີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ເມືອງເມິງ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ 3 ກຸ່ມບ້ານ ຄື: ກຸ່ມບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຍູ້ ເມືອງເມິງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຫາດໝວກ ເມືອງຜາອຸດົມ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສະພາປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ (STEPS).

ການລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ທີມງານ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຢູ່ເມືອງ 3 ຄືດັ່ງນີ້:

ທີມງານທີ 1: ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 8 ທ່ານ ແລະ ທີມງານ ສສຂ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ.

ທີມງານທີ 2: ຢູ່ເມືອງເມິງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຍູ້, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ພັອ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 8 ທ່ານ ແລະ ທີມງານ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງເມິງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ.

ທີມງານທີ 3: ຢູ່ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຫາດໝວກ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດາວ ໄຊເສດຖາ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ ແລະ ທີມງານ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຜາອຸດົມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ.

ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ 3 ເມືອງ