loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສພຂ) ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສໍາມະນາ ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ.

ຕ.ລ. 5, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ  28 ຫາ 28 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍທາ່ນ ນາງ ຈັນທະຄອນ ສີອໍາພອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມມີ  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນມາຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ເສນາທິການຊ່ວຍວຽກປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ 11 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບວຽກງານການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ຫາ 28 ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຈາກບັນດາທານນັກວິທະຍາກອນ ເຊິ່ງມີທັງໜົດ 4 ຫົວຂໍ້ຄື:

ຫົວຂໍ້ທີ 1 ກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄວາມສາມາດການເປັນເສນາທິການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ.

ຫົວຂໍ້ທີ 2 ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ ຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງຜົນລະເມືອງ.

ຫົວຂໍ້ທີ 3 ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ.

ຫົວຂໍ້ທີ 4  ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນຂົງເຂດວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທາ່ນ ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່າ່ນ  ຈົ່ງໄດ້ຍົງສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຂອງວິທະຍາກອນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ,ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສົນທະນາ,ຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິ່ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທີຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນເທື່ອນີ້.

ພາບ-ຂ່າວ ບູລາຕີ ແສນທະວົງ