loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສພຂ)ອຸດົມໄຊ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II.

ມ.ຖ. 2, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-20 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສໍາເລັດການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຢູ່ໃນ 7 ເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II, ລວມທັງໝົດໄດ້ 92 ຈຸດ, ມີປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 7.105 ຄົນ, ຍິງ 2.474 ຄົນ.     ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອພົບປະໂອ້ລົມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົດສັງລວມຫຍໍ້ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະ ລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030), ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025); ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021, ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.     ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ  2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີດີອົກດີໃຈທີ່ຕົວແທນຂອງຕົນໄດ້ລົງມາພົບປະໂອ້ລົມ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການຕ້ອນຮັບ, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ການເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອເອກະສານຕ່າງໆເຫັນວ່າມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈດີພໍສົມຄວນ ແລະ ບັນດາຄໍາສະເໜີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຂັ້ນຕ່າງໆ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການລົງທຶນຂອງບັນດາພາກລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວທາງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ແຈງກັບທີ່ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບາງຄຳສະເໜີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງນັ້ນ ແມ່ນຈະນຳມາຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືກັບພະແນກການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.      ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ທາງທິມງານຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງນຸງຮົ່ມ, ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ຈໍານວນຫນຶ່ງມາມອບໃຫ້ປະຊົນຊົນພາຍໃນບ້ານ  ເຊິ່ງລວມມູນຄາທັງໝົດປະມານ 45 ລ້ານກວ່າກີບ.

(ພາບ-ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ).