loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດ ຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

​ພ.ຈ. 14, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ຫຼຸດຜ່ອນດອກເບ້ຍໃນການຊຳລະກັບທະນາຄານ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ ໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕນ ເພື່ອຮັບ ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 13 ພະຈິກນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນ, ຍົກ ເວັ້ນພາສີທີ່ດິນໃນເຂດພື້ນທີ່ ທໍາການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບໃນລະດັບຕ່າງໆ, ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນດອກເບ້ຍທະນາຄານ ຫຼື ໃຫ້ທະ ນາຄານປະຕິບັດດອກເບ້ຍບຸລິມະສິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນເຂດ ເປົ້າໝາຍ; ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນດາວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະ ກອບການ, ຟາມປະເພດຕ່າງໆ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາໜີ້ ສິນ, ແກ້ໄຂຂອດຈໍາກັດໃນການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນ ຄ້າ, ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດກະສິກໍາ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຄືນສູ່ ສະພາບປົກກະຕິນັ້ນ ຕ້ອງປຸກ ລະດົມທຸກກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນຂະບວນການ ໃນທົ່ວປະ ເທດ ໂດຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 2,7% ຂຶ້ນໄປ ໃນນັ້ນຂະ ແໜງປູກຝັງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 2,6%, ລ້ຽງສັດບໍ່ຫຼຸດ 3,5%, ການປະມົງບໍ່ຫຼຸດ 3,0%; ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກລວມ ບໍ່ຫຼຸດ 3,5 ລ້ານໂຕນ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃຫ້ໄດ້ 90.000 ເຮັກຕາ, ເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ໄດ້ 750.000 ເຮັກຕາ; ສູ້ຊົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ຕື້ໂດລາ. ສ່ວນການສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ດໍາເນີນຫຼາຍມາດຕະການເຊັ່ນ: ພາຍຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງໄດ້ນໍາໃຊ້ກໍາລັງແຮງທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ລວງຄອງເໝືອງສ້ອມແປງຊົນ ລະປະທານດ້ວຍການລະດົມກໍາລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ, ກໍາລັງທະຫານ, ກໍາລັງຊາວຫນຸ່ມ, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບການເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູນາແຊງ ແລະ ການປູກພືດລະດູແລ້ງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອັນຮີບດ່ວນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາງົບປະມານສຸກ ເສີນສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະ ປະທານ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ລອດເຫຼືອຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ເຖິງໄລຍະເກັບກ່ຽວ ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການງົບ ປະມານໄລຍະຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ປະມານ 84,9 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນ ຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະ ທານຈໍານວນ 238 ໂຄງການ. ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ 2019 ແລະ ລະດູຝົນ 2020 ກະ ຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີຂໍງົບປະມານຈໍານວນ 220,9 ຕື້ກີບ ໃນຈໍານວນ 288 ໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາ ເປັນຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ພືດ, ແນວພັນສັດ, ອຸປະກອນ, ຢາວັກຊິນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆຈໍານວນ 46,7 ຕື້ກີບ ລວມທັງໝົດ 352,6 ຕື້ກີບ ເພື່ອໃຫ້ລັດ ຖະບານພິຈາລະນາ.