loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 33.574 ຕື້ກີບ

ທ.ວ. 6, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 11 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023 ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2022 ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນທ້າຍປີ 2022, ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 33.574 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 106,27% ຂອງແຜນການປີ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 17,47% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 16,44% ຂອງ GDP, ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກ GDP ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ ມາເປັນ 15,81% ຂອງ GDP); ຜ່ານການສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ 11 ເດືອນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 28.455 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90,06% ຂອງແຜນການປີ (ບໍ່ລວມເອົາລາຍຮັບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເພື່ອດັດສົມລາຄານໍ້າມັນ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຊ່ວຍໜູນພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ຮອດປະຊາຊົນທົ່ວສັງຄົມ ຈໍານວນ 2.819 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26% (ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 5.849 ຕື້ກີບ) ຫຼື ເທົ່າກັບ 14,81% ຂອງ GDP ຕາມມະຕິສະພາ, ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກ GDP ໃໝ່ ຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ 13,40% ຂອງ GDP; ສໍາລັບລາຍຮັບພາຍໃນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 26.655 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 92,03% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 29% (ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 5.980 ຕື້ກີບ); ລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ 23.871 ຕື້ກືບ ເທົ່າກັບ 93,41% ຂອງແຜນການປີ; ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນ 2.784 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 81,68% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1.799 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 73,12% ຂອງແຜນການປີ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 11 ເດືອນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 25.694 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,56 % ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້: ຂັ້ນສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 17.871 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 69,96% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 7.824 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 79,27% ຂອງແຜນການປີ (ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຂັ້ນສູນກາງສໍາເລັດຮອດເດືອນພະຈິກ 2022, ສ່ວນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່); ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໝົດປີ 34.553 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,60% ຂອງແຜນການປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 17,97% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ 18,05% ຂອງ GDP), ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກ GDP ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍຫຼຸດລົງ ມາເປັນ 16,27% ຂອງ GDP ເຫັນວ່າຄາດຄະເນຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ຫຼື ປະຢັດໄດ້ ປະມານ 138 ຕື້ກີບ.