loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຢ່າລໍ້ຫຼີ້ນກັບຄວາມຮັກ

ກ.ຍ. 7, 2022 | SlideMobile

ດັ້ນກີບເມກ
​ ຜູ້ຂຽນຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບຂ່າວສານທາງສັງຄົມ ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາໄດ້ເຫັນຂ່າວການຕາມມາເອົາລູກຄືນຂອງເມຍ ຈົນພາໃຫ້ເກີດເລື່ອງສັບສົນວຸ້ນວາຍເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງສັງຄົມ ເພາະຝ່າຍຜົວຄົງບໍ່ຍອມງ່າຍໆ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ວ່າບັນຫາການຢ່າຮ້າງ-ບັນຫາຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍໃນຄອບຄົວຍັງຄົງເປັນບັນຫາບໍ່ຈົບສີ້ນງ່າຍ.
​ ການພົບຮັກ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ນັ້ນ ບາງຄົນອາດຕັດສິນໃຈສ້າງຄອບຄົວດ້ວຍກັນຫຼາຍເຫດຜົນແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄູ່ແຕ່ງງານເພາະເງື່ອນໄຂຂອງສັງຄົມທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທັງສອງຝ່າຍຈັດໃຫ້ ແຕ່ບາງຄູ່ແຕ່ງງານກັນເພາະຄວາມຈໍາເປັນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ບາງຄູ່ແຕ່ງງານກັນເພາະຫຼົງຮັກໃນຄໍາວ່າພິດສະຫວາດ ແຕ່ພໍເຖິງເວລາໝົດໃຈກໍສາມາດເລີກລາກັນຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຍັງມີອີກຄູ່ໜຶ່ງທີ່ຄົບ ແລະ ຢູ່ດ້ວຍກັນແບບຜົວ-ເມຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສົມລົດ ເພາະທັງສອງຝ່າຍພໍໃຈຢູ່ນໍາກັນແບບນັ້ນ.
​ ສໍາລັບຄູ່ທີ່ຢູ່ນໍາກັນແບບບໍ່ຈົດທະບຽນສົມລົດຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກໍມີທັງລັກສະນະດີ ແລະ ບໍ່ດີ ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກຕົວຢ່າງລັກສະນະທີ່ມີບັນຫາໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ອ່ານພິຈາລະນານໍາກັນ ເພາະວ່າທັງຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຍິງ ຄົງມີລັກສະນະລົດນິຍົມໃກ້ກັນ ຈຶ່ງສາມາດຢູ່ກິນນໍາກັນໄດ້, ຄູ່ແບບນີ້ ຈະມີນິດໄສຄ້າຍກັນ ບາງທີຜົວມັກກິນເຫຼົ້າເບຍ-ຫຼີ້ນໄພ້ ຝ່າຍເມຍກໍມັກຄືກັນ ເລີຍເຂົ້າກັນໄດ້ ຈະເອີ້ນວ່າສາຍບັນເທີງກໍໄດ້, ບາງຄູ່ກໍປະຮ້າງຜົວເກົ່າ-ເມຍເກົ່າ ແບບບໍ່ໄດ້ເຊັນຂາດຢ່າຮ້າງ ແຕ່ກໍມາເອົາໃໝ່ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບັນຫາຈຶ່ງເກີດຕາມມາຫຼາຍແບບ.
​ ບັນຫາຄູ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ ກໍສາມາດປະຮ້າງກັນໄດ້ສະບາຍ ແຕ່ເປັນບັນຫາໃຫ້ສັງຄົມ ຖ້າວ່າເກີດມີລູກອອກມາ ແນ່ນອນຄວາມຮັກອາດເລືອກບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຖືກຕ້ອງໄດ້ ຖ້າວ່າບໍ່ເຫັນແກ່ມ່ວນສະໜຸກສະໜານຢ່າງດຽວ.