loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ.

ກ.ພ. 21, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2023, ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງໄຊ ແລະ ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ອ້ອມຂ້າງແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະພັກ, ຄະນະກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ, ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ, ໂຮງຮຽນປ້ອງກັນຄວາມສະງົບເລກ 1, ພ້ອມທັງພະນັກງານກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 896 ທ່ານ, ຍິງ 249 ທ່ານ.
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງໄຊ ໄດ້ພັດປ່ຽນກັນນໍາເອົາເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຂອງສະພາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ, ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ວ່າ 2 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນ: ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປີ 2022 ແລະ ທິດທາງການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2023; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນ ການປະຈໍາປີ 2023; ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ້ໃໝ່ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການສ້າງນິຕິກໍາຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຈໍານວນ 4 ສະບັບຄື: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ , ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກ, ອົງການ ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ.        ພ້ອມນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີ, ຕໍ່ກັບບັນຫາຄໍາສະເໜີເຫຼົ່ານັ້ນບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດຊີ້ແຈງກັບທີແລ້ວ, ສ່ວນບາງບັນຫາທີບໍ່ທັນກະຈ່າງແຈ້ງແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຕາມພາລະບົດບາດ.
ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ.