loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການປຸກສ້າງຕຶກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ

ທ.ວ. 30, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໂດຍອີງຕາມມະຕິວ່າດ້ວຍການມອບ-ໂອນ ໂຄງການປຸກສ້າງຕຶກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊ ສົມບູນ ໄປຂຶ້ນກັບແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ ສະບັບເລກທີ 90/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2022; ໃນ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ທັນວາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງໃໝ່ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການປຸກສ້າງຕຶກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄປຂຶ້ນກັບແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ ນັບແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ. ລະຫວ່າງ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ມອບໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບ ມອບ-ໂອນ ໂຄງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງຮັບໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ວົງພູມເຫຼັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບ ມອບ-ໂອນ ໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ, ບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບ ມອບ-ໂອນ ໂຄງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາກົມ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົມ ການເງິນສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່, ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ມອບ-ໂອນ ໂຄງການຂັ້ນແຂວງໄຊສົມບູນ ປະກອບມີ: ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກ ຄອງແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງການ ມອບ-ໂອນ ໂຄງການປຸກສ້າງຕຶກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ໄປຂຶ້ນ ກັບແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂາດຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ, ການພິຈາລະນາ ຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການສາມາດດຳເນີນຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້, ຈຶ່ງໄດ້ມອບ-ໂອນໂຄງການປຸກສ້າງຕຶກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ເຊິ່ງລວມມີ: ລະຫັດໂຄງການ ແລະ ສາລະບານງົບປະມານ ໄປຂຶ້ນກັບແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງເປັນຜູ້ຄຸ້ມ ຄອງ ນັບແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ໄຊໂສພາພອນ ມິ່ງມຸງຄຸນ)