loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ

ມ.ຖ. 7, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າດ້ວຍການປະສານງານລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຮ່ວມກັບ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ແລະ ພະແນກການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຂອງແຂວງ, ຄະນະກຳມະການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້: ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການ ແລະ ວິທີການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຮ່ວມກັບ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນທໍາ, ສາມາດເກັບກູ້ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນຂອງລັດຄືນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດມີສະຕິ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການລະເມີດວິໄນແຜນການ – ການເງິນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງ ໃຫ້ຢຸດຕິການລະເມີດຢ່າງຂາດຕົວເທື່ອລະກ້າວ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ໃນພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງນີ້, ໄດ້ລົງນາມໂດຍຝ່າຍຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ສາທິດ ຈັນສີ ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຝ່າຍອົງການກວດກາລັດແຂວງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄໍາສອນ ອວ້ນທະວີ ປະທານອົງການກວດກາລັດແຂວງ ແລະ  ສໍາລັບພະແນກການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີ່ລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີຄື : ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ,  ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ, ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ ພະແນກເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ, ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດລົງນາມໂດຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງ 6 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ໝວດ, ມາດຕາ, ໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ກົນໄກການພົວພັນປະສານງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍບົນພຶ້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີ ວ່ອງໄວ, ຮັດກຸມ ແລະ ທັນເວລາ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ