loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜົນສໍາເລັດ ການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼັກສູດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 5, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງລວມດ້ານເນື້ອໃນເຂົ້າໃສ່ຮ່າງເອກະສານ 4 ຫົວຂໍ້ ຄື: 1). ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະພາແຫ່ງຊາດ; 2). ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; 3). ການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 4). ການໃຫ້ສຳພາດຂ່າວຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ ບົດຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຮັດກຸມ ຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ, ມີຫຼັກວິທະຍາສາດ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການ.
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນວັນທີ 3 ແລະ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2023.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກມູນນິທິເອເຊຍ ແລະ ງົບປະມານສົມທົບຈາກຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.