loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜົນສຳເລັດການພິຈາລະນາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2023 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ທ.ວ. 30, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ 2022 ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນຈາກສໍານັກຂ່າວຕ່າງໆ ຂອງ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດການພິຈາລະນາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2023 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ:

 1. ຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022
 2. 1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
  • ໄດ້ສະເໜີປະທານປະເທດປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ ທີ່ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;
  • ໄດ້ນຳເອົາບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 12 ສະບັບ ເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ; ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງ 9 ສະບັບ.
  • ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ-ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ຈໍານວນ 2 ສະບັບ ແລະ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍ, ອະທິບາຍກົດໝາຍ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການ​ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່​​ກົດ ໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
 1. ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ

2.1 ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຈຳນວນ 50 ເນື້ອໃນ ແລະ ອອກເປັນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 40 ສະບັບ; ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 15 ຄັ້ງ ເຊິ່ງພິຈາລະນາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຈໍານວນ 198 ເນື້ອໃນ ແລະ ອອກເປັນມະຕິຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 74 ສະບັບ.

 1. ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ

3.1 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ຜ່ານກົນໄກດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການຮັບຟັງບົດລາຍງານ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ; ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມ; ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ ຈຳນວນ 33 ພາກສ່ວນ ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 54 ເທື່ອຄັ້ງ, ກວມເອົາ 140 ຄຳຖາມ; ໃນນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຊັກຖາມທັງໝົດ 502 ເທື່ອທ່ານ, ກວມ 84,51%, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນປະເມີນຕໍ່ການລາຍງານ,​ ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມ ທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ​ຍິງ 6 ທ່ານ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 7-8 ຈັດຢູ່ປະເພດດີ ກວມເອົາ 98,63 % ແລະ ຄະແນນຕໍ່າສຸດ 5-6 ຈັດຢູ່ໃນປະເພດກາງ ກວມເອົາ 1,37%;

3.2 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາ ດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະລັດຖະບານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ​ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການພາຄີ ເພື່ອປຶກສາເປັນເອກະພາບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນຂອງສັງຄົມ;

3.3 ໄດ້ນຳພາການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈໍານວນ 35 ເທື່ອຄັ້ງ; ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍຜ່ານການຮັບຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງໝົດ 921 ເລື່ອງ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ໄດ້ຈໍານວນ 320 ເລື່ອງ; ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ 287 ຄັ້ງ; ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມວຽກງານສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈໍານວນ 487 ຫົວຂໍ້ ແລະ ນໍາສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 26 ພາກສ່ວນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ.

 1. 4. ດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

4.1  ໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໄດ້ຈຳນວນ 54 ຄັ້ງ. ໃນນີ້, ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 8 ຄັ້ງ; ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 53 ສະບັບ.

4.2   ການປັບປຸງກົງຈັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງຂະແໜງວຽກງານ ຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງ ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ.

 1. ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
  • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືີ່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ມີການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 2.029 ຈຸດ, ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເປັນເງິນ-ວັດຖຸ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2 ຕື້ກວ່າກີບ;
  • ໄດ້ຊີ້ນຳການນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ລົງໄປທາບທາມປະຊາຊົນ, ການຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 38 ສະບັບ; ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ;
  • ໄດ້ຊີ້ນຳການປະສານສົມທົບ ໃນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກເສນາທິການຂັ້ນຂະແໜງການຊ່ວຍວຽກ ສໍາເລັດພື້ນຖານ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ.
 1. 6. ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ (MOU) 7 ສະບັບ; ເອົາໃຈໃສ່ພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຈຳນວນ 122 ເທື່ອຄັ້ງ; ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 53 ຄະນະ.

 

 1. II. ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023
 2. ວຽກງານນິຕິບັນຍັດ
 • ກະກຽມບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 25 ສະບັບ. ໃນນີ້, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ ຈໍານວນ 16 ສະບັບ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ເທື່ອ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ຊີ້ນໍາການປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງບັນດາກົດໝາຍ ຈໍານວນ​ 12 ສະບັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອສະເໜີຂໍການພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຂົງເຂດວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ຊີ້ນໍາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ, ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ເພື່ອໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າການຕີຄວາມໝາຍ ຫຼື ອະທິບາຍລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ-ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຄົ້້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ, ດໍາລັດ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ກະຊວງ, ອົງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ.
 1. ວຽກງານຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ

ໃນປີ 2023 ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ດັ່ງນີ້:

 • ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;

2.2 ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ.

 1. ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ

ໃນປີ 2023 ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ຕິດຕາມກວດກາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການຊັກຖາມ ແລະ ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ;
 • ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ແລະ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;
 • ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ; ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2023; ການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຕາມບົດລາຍງານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ; ການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ.
 1. ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນປີ 2023 ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

 • ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ການພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ;
 • ສ້າງແຜນບໍາລຸງຍົກລະດັບໃຫ້ກໍາມະການຂອງແຕ່ລະກໍາມາທິການ ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ; ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ;
 1. 5. ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

1) ຊີ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ການຕິດຕາມກວດກາ; ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ;

2) ຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງກົງຈັກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II; ເກັບກໍາຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຄົ້ນຄວ້າການຍ້ອງຍໍ.

 1. ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ

ໃນປີ 2023 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້:

 • ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີ ຢູ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງຈໍານວນໜຶ່ງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນພາຄີ;
 • ກະກຽມ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງສາມປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະຫວຽດນາມ (CLV) ຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໄອປາ ໃນປີ 2024.
 • ກະກຽມຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ; ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທຸຕານຸທູດ ປະຈໍາຢູ່ ສປປລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກຕ່າງປະເທດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ຈັດເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ຕາມແຜນການສະໜອງທຶນຂອງບາງປະເທດ;
 • ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບບັນດາລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ;
 • ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.                                              

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂໍຂອບໃຈມາຍັງສື່ມວນຊົນຈາກສໍານັກຂ່າວຕ່າງໆ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ສື່ສິ່ງພິມປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອນໍາໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຊາບເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດຕົວຈິງ.

ອວຍພອນໃຫ້ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າສື່ມ່ວນຊົນ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຜົນສຳເລັດ ໃນໜ້າທີ່ການງານຕະຫຼອດປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.