loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜົນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ທ.ວ. 30, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2023-2025 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ຜົນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 12 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງ 9 ສະບັບ ແລະ ການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະແຕ່ປີ   2023-2025 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຕົກລົງເນື້ອໃນສໍາຄັນຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12-19 ທັນວາ 2022 ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາເນື້ອໃນແຕ່ລະກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາແຕ່ລະກົດໝາຍ ດ້ວຍການເຫັນດີເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

          ຜົນການພິຈາລະນາຮັບຮອງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 12 ສະບັບ ໃນນັ້ນ, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ມີ 3 ສະບັບຄື:

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໜັງສືຜ່ານແດນ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 95,91%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທາງນໍ້າ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 93,75%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພິພິທະພັນ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 97,16%.

              ກົດໝາຍປັບປຸງ ມີ 9 ສະບັບຄື:

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 82,85%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 84,72%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 98,6%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 95,89%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 97.88%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ ຊຶ່ງແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 94,55%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 99,3%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງແມ່ນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 97,65%;
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ເຊິ່ງແມ່ນອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ເປັນຜູ້ສະເໜີ; ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ 91,3%.

ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 12 ສະບັບນີ້ ແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີພາຫະນະໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານບັນດາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເປັນພຶດຕິກໍາລະເມີດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນສັງຄົມ. ບັນດາກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວກໍຕາມ ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະກົດໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງ, ຮຽບຮຽງໃຫ້ສໍາເລັດສົມບູນ ເພື່ອລາຍງານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ອນສະເໜີທ່ານປະທານປະເທດ ພິຈາລະນາ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານຂອງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ອ່ານ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ກໍາເນື້ອໃນກົດໝາຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ນໍາເອົາບັນດາກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

   ຜົນການພິຈາລະນາຮັບຮອງການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະປີ 2023-2025

          ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະປີ 2023-2025  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ເພື່ອຮັບຮອງເອົາສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ນອກແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.​ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ແລະ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ນັ້ນ ມີຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນ, ຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ກຳມາທິການກົດໝາຍ ສົມທົບກັບບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ, ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເໜີປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະປີ 2023-2025.

ອີງຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (2021-2025)  ເຊິ່ງມີຈຳນວນ 96 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 38 ສະບັບ, ປັບປຸງ 58 ສະບັບ. ຜ່ານການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ແລະ ເທື່ອທີ 3 ລວມທັງກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ສາມາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໄດ້ທັງໝົດ ຈຳນວນ 22 ສະບັບ, ໃນນີ້ ສ້າງໃໝ່ 7 ສະບັບ, ປັບປຸງ 15 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 22,96% ຂອງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ແລະ ມີກົດໝາຍສະເໜີນອກແຜນ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະປີ 2023-2025 ມີຈຳນວນ ທັງໝົດ 67 ສະບັບ, ໃນນີ້ ສ້າງໃໝ່ 22 ສະບັບ, ປັບປຸງ 45 ສະບັບ, ສ່ວນອີກ 7 ສະບັບ ສະເໜີເລື່ອນໄປໃສ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ໂດຍສະເໜີສັບຊ້ອນຮ່າງກົດໝາຍເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະປີ ດັ່ງນີ້:

 1. ປີ 2023 ມີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ເທື່ອທີ 6 ຈໍານວນ 25 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 9 ສະບັບ, ປັບປຸງ 16 ສະບັບ;
 2. ປີ 2024 ມີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ແລະ ເທື່ອທີ 8 ຈໍານວນ 24 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 8 ສະບັບ, ປັບປຸງ 16 ສະບັບ;
 3. ປີ 2025 ມີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຈໍານວນ 12 ສະບັບ, ສ້າງໃໝ່ 4 ສະບັບ, ປັບປຸງ 8 ສະບັບ:
 4. 4. ຖ້າຫາກມີກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຈະສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຈໍານວນ 6 ສະບັບ, ສ້າງໃໝ່ 2 ສະບັບ, ປັບປຸງ 4 ສະບັບ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ ແຕ່ປີ 2023-2025 ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍນັ້ນ ກຳມາທິການກົດໝາຍ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫັນແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍແຕ່ລະສະບັບ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໄດ້ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງວິທີ, ຮູບການຈັັດຕັ້ງທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ສຳເລັດທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ສາມາດນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະເທື່ອ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ຕາງໜ້າ​ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຢ່າງ​ສຸດອົກສຸດ​ໃຈຕໍ່ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ເຖິງຈະມີສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນອຸປະສັກ, ທຸກພາກສ່ວນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການ.

ທ້າຍນີ້, ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຜູ້ຊົມ ແລະ ຜູ້ຟັງ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີພະລານາໄມສົມບູນ, ອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດ​.