loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ພົບປະ ກັບ ປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມ.ຖ. 11, 2022 | SlideMobile


(ສພຊ) ວັນທີ 8 ມິຖຸນາຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຂອງທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານະກະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສຳນັກງານປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານະກະ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ຂອງການເຂົ້າພົບຄັ້ງນີ້ ເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງຜົນການສຳຫຼວດ ບົດລາຍງານລາຍການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງແຮງຈູງໃຈ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະປີ 2018 ຫາ 2020 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນຂະບວນການຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃນ ສປປລາວ, ການນຳສະເໜີ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນການແນະນຳໃຫ້ວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງຜົນການສຳຫຼວດເຫັນວ່າ ໂດຍລວມພາກທຸລະກິດຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນນັ້ນ ຍັງເຫັນໄດ້ບາງດ້ານທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຄື ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຍັງສາມາດສັງເກດໄດ້ອີກວ່າພາກດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນມີການຍົກບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທາງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວສອງຄັ້ງ ເມື່ອຄັ້ງວັນທີ 31 ມີນາ 2022 ແລະ 23 ພຶດສະພາ 2022.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານາກະ ທີ່ໄດ້ສະລະເວລາອັນມີຄ່າມາພົບປະ ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດດີທີ່ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍສະເພາະວຽກທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ເຊິ່ງພົວພັນກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ​ເຮັດໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ການ​ສ້າງ, ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ, ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ມະ​ຕິ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-​ສັງ​ຄົມ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເຊິ່ງລວມ​ມີ 6 ກະ​ຊວງ ຄື: ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ​້າ, ກະ​ຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົນ​ສ​ົ່ງ, ກະ​ຊວງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ການ​ສື່ສານ, ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ແລະ ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ລວມ​ທັງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາ ວິໄຈຂໍ້ມູນໃນປະເທດ ບໍ່ວ່າຈາກທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ມາຍັງຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຊ່ຽວຊານ ໃນການວິເຄາະ ວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ທາງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ອາດຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່າວມານັ້ນ.