loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມທີເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ມ.ຖ. 5, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີ່ບ້ານຊີເປີຈ່າຍ ແລະ ບ້ານຊີກາວໂຮ ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ