loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2023 ຮູບແບບທາງໄກ.

​ພ.ຈ. 21, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2022 ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2023 ຮູບແບບທາງໄກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ສາຍທອງ ພົມມະວົງ ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນສະພາແຫ່ງຊາດ ມີປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ 18 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍມີທ່ານ ທອງໄຊ ທໍ່ຈົງເລ່ຍຈີ ຄະນະປະຈໍາ-ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ມີຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2023 ຂອງຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍປະທານໄດ້ມີຄໍາເຫັນສະຫຼຸບ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມ.
(📸✍: ແສງພອນ ອິນນະລົງ).