loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປຶກສາຫາລືຮູບແບບລາຍການ “ກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ”

ມ.ສ. 5, 2022 | SlideMobile

   ​(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ເມສານີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງເລຂາ ເພື່ອຈັດທໍາລາຍການໂທລະພາບ “ກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ” ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການແບ່ງງານແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂຶ້ນແຜນສໍາພາດບັນດາການນໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງເລຂາ.