loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປີໃໝ່ຕ້ອງເຝິກໃຈໃຫ້ທານ

ມ.ກ. 9, 2023 | SlideMobile, ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ນກີບເມກ
ການຈະໃຫ້ສິ່ງໃດແກ່ຄົນທີ່ເຮົາເຄົາລົບຮັກ ຫຼື ໝູ່ພວກ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ, ຖ້າວ່າເຮົາເອົາຂອງຂວັນເປັນວັດຖຸເງິນຄໍາມອບຍື່ນໃຫ້ກັນຖືເປັນການດີ ຫຼື ເຂົ້ານໍ້າອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຄວນໃຫ້ຈຶ່ງຈະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະຖ້າວ່າຄົນໃດທີ່ໃຫ້ທານບໍ່ຖືກເໝາະສົມແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ກໍຈະເກີດຜົນໜ້ອຍ ຍົກຕົວຢ່າງ: ການໃຫ້ນໍ້າແກ່ຄົນເດີນທາງມາໄກ ຍ່ອມໄດ້ຜົນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ປີໃໝ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ຫຍັງແນ່ແກ່ຄູອາຈານ, ແກ່ຄົນທີ່ເຮົາເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ໃນຖານະມະນຸດຮ່ວມໂລກດຽວກັນ.
​ ປີໃໝ່ 2023 ນີ້ ຄວນເຝິກໃຈຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພແກ່ຜູ້ຄິດຕ່າງຂອງເຮົາ; ໃຫ້ຄວາມເມດຕາລູກໜີ້; ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສ; ໃຫ້ຄວາມຮັກແກ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ, ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງດູແກ່ລູກຫຼານ; ໃຫ້ຄວາມເອື້ອເຟື້ອແກ່ເພື່ອນມິດ; ການຮູ້ຈັກລືມອະດີດ, ລືມຄວາມເຈັບປວດແລ້ວເຝິກໃຈຄິດເມດຕາຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ຍ່ອມພາໃຫ້ຈິດໃຈເກີດຄວາມສຸກ; ພຸດທະສາສະໜາສອນວ່າ: ຜູ້ໃດທີ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ນໍ້າຊື່ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງ ຜູ້ໃດໃຫ້ເສື້ອຜ້າຊື່ວ່າໃຫ້ຜິວພັນໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຍ່ອມສາມາດນໍາມາເຊິ່ງຄວາມສຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈິດໃຈ, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ປັນຍາຊື່ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ….
​ ປີໃໝ່ຖ້າກະແສຄ່ານິຍົມທີ່ຄົນມັກມອບໃຫ້ກັນອາດເປັນເຄື່ອງໃຊ້ພົກພາ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາກັນແດດ, ບາງຄົນໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ບາງຄົນໃຫ້ຈອກນໍ້າດື່ມກາເຟ, ບາງຄົນຊື້ໜັງສືມອບໃຫ້ ເພື່ອວ່າຜູ້ໃດຮັບສາມາດເອົາໄປຕໍ່ຍອດພູມປັນຍາຊີວິດໄດ້ ຂອງຂວັນຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ ກໍຍັງດີກວ່າການໃຫ້ເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງ ສິ່ງຂອງມຶນເມົາທີ່ທໍາລາຍສຸຂະພາບ ຫຼື ບາງກໍລະນີຊື້ເຫຼົ້າມອບເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ກັນ ບາດເອົາມາດື່ມຕໍາຈອກເມົາແລ້ວເຫຼົ້າຂອງຂວັນແກ້ວນັ້ນເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນມາກໍມີ.
​ ຂອງຂວັນປີໃໝ່ 2023 ຂໍເນັ້ນວ່າຄວນໃຫ້ອະໄພແກ່ຜູ້ຄິດຕ່າງໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາແກ່ເພື່ອນຮ່ວມໂລກເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ, ເຝິກຈິດໃຈໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກໃຫ້ ຫຼື ໃຫ້ທານເສຍສະຫຼະເປັນການກໍາຈັດຄວາມຂີ້ຖີ່ ມີນິໄສເຫັນແຕ່ໄດ້ຢ່າງດຽວ!