loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປີໃໝ່ກ້າທີ່ຈະປ່ຽນແປງ

ມ.ກ. 12, 2024 | ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ນກີບເມກ
ປີໃໝ່ຖ້າຊີວິດຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນພຽງພໍ ເຮົາຕ້ອງກ້າທີ່ຈະປັບປຸງປ່ຽນແປງ, ກ້າທີ່ຈະປ່ຽນໂຕເອງ, ກ້າທີ່ຈະປະພຶດດີຂຶ້ນໃຫ້ຄອບຄົວເຫັນການປ່ຽນແປງ-ກ້າທີ່ຈະເສຍສະຫຼະເພື່ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການປ່ຽນແປງທາງດີຂຶ້ນຕ້ອງອາໄສ ຄວາມຄິດ ຈິດໃຈທີ່ກ້າຫານປ່ຽນແປງ ເລີກລະສິ່ງບໍ່ດີ ນິໄສບໍ່ດີ, ພຶດຕິກຳບໍ່ດີ, ເລີກລະອະບາຍຍະມຸກ ທີ່ທຳລາຍໂຕເອງ-ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ, ອະບາຍຍະມຸກຄື: ປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມທຸກຄົນທີ່ຕິດອະບາຍຍະມຸກ ຈຶ່ງຢ່າຫວັງຄວາມຈະເລີນແກ່ຊີວິດ.
ອະບາຍຍະມຸກ ທີ່ແປວ່າ ປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ 6 ປະການນັ້ນ ມັນກໍມີມູນເຫດມາຈາກ ຄວາມໂລບ, ຄວາມຫຼົງ (1) ດື່ມນໍ້າເມົາ (2) ທ່ຽວກາງຄືນ (3) ທ່ຽວຫຼີ້ນເບິ່ງງານບຸນທຸກທີ່ (4) ຫຼີ້ນການພະນັນ (5) ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນໝູ່ (6) ຂີ້ຄານເຮັດວຽກ, ໂທດຂອງອະບາຍຍະມຸກ ດື່ມນຳ້ເມົາ ເສຍຊັບເສຍສຸຂະພາບ ເປັນເຫດໃຫ້ຜິດຖຽງກັນເສຍກຽດສັກສີ, ທ່ຽວກາງຄືນໃຫ້ຄົນລະແວງສົງໄສ, ບໍ່ຮັກສາໂຕ, ຜູ້ຕິດການພະນັນ ເສຍຊັບຄອບຄົວຍາກຈົນ, ຜູ້ຫຼີ້ນການພະນັນ ສ່ວນໃຫຍ່ບູຮານວ່າ ເປັນຄົນພານ ມີຄວາມໂລບ ມັກໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມກົນໂກງ ໃສ່ກັນ, ຜູ້ຕິດການພະນັນມັກຖືກຄົນນິນທາໃນທາງເສື່ອມເສຍ ເພາະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄອບຄົວ ບາງກໍລະນີ ເສຍຊັບໝົດໂຕເສຍຄວາມຄິດ ຄອບຄົວແຕກແຍກກາຍເປັນບັນຫາແກ່ສັງຄົມ.
ໂທດໂຕສຸດທ້າຍຂອງ ອະບາຍຍະມຸກຄື: ຄວາມຂີ້ຄານມັກງ່າຍວຽກງານກໍຄ້າງຄາ ຢ່າລືມວ່ານິໄສຂີ້ຄ້ານມັນທຳລາຍຄົນໃນໂຕມັນເອງ ວຽກບໍ່ເຮັດ ງານບໍ່ສ້າງ ຊັບຍ່ອມບໍ່ມີ ພາໃຫ້ຜິດຖຽງແຕກແຍກໃນຄອບຄົວ ບາງຄົນແຕ່ລະມື້ ແຕ່ງໂຕໂກ້ ທ່ຽວຫຼີ້ນ ປານນັກທຸລະກິດພັນລ້ານ ທີ່ແທ້ເລາະຢືມເງິນໝູ່ມາຈ່າຍ; ຄົນຂີ້ຄ້ານສັງຄົມກໍຕີຫ່າງໄກ ບໍ່ມີໃຜຢາກຈ້າງເຮັດວຽກ ຂີ້ແບະແງະງອນ ມັກມີຂໍ້ອ້າງ ໜາວ ແລະ ຮ້ອນ, ກິນອີ່ມ ຫຼື ຫິວ ກໍຫາຂໍ້ອ້າງບໍ່ຢາກເຮັດວຽກ.
ສັງລວມວ່າ: ປີໃໝ່ເຮົາຢາກໃຫ້ຊີວິດກ້າວໜ້າ ຕ້ອງກ້າປ່ຽນແປງນິໄສ ແລະ ພຶດຕິກຳບໍ່ດີ, ບາງຄົນຍັງມັກດູຖູກຄົນອື່ນ ພຽງເພາະໄດ້ຜູ້ນຳຄອບຄົວລວຍມີເງິນ ກໍຍົກຫົວງູຫາງຄ້າຍງົວ ລືມຕີນ ພາໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຊິງຊັງຍ້ອນເຮັດໂຕໜ້າລັງກຽດ.