loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ສພຊ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງ

ທ.ວ. 5, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ອີງໃສ່ມະຕິສະບັບເລກທີ 104/ຄປຈ ລົງວັນທີ 21/6/2019 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ; ອີງໃສ່ມະຕິສະບັບເລກທີ 129/ຄປຈ ລົງວັນທີ 20/8/2019 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຜົນ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ຈຳນວນ 69 ທ່ານ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ ນີ້, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຜົນ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕ່ຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ.
ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ກ່າວວ່າ: ວຽກທີ່ໄດ້ກະກຽມໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ກະກຽມທາງດ້ານເອກະສານແມ່ນໄດ້ສ້າງແຜນການດ້ານການປະເມີນຜົນ, ອອກຄຳແນະນຳການຂຽນບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຖືກປະເມີນຜົນ, ການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ປະເມີນ, ລະບຽບການການປະເມີນຜົນຢູ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຖືກປະເມີນ. ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄວບຄຸມການໃຫ້ຄະແນນ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າບົດລາຍງານຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ຖືກປະເມີນຜົນ, ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນວັນທີ 4-5/11/2019 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຜົນ ໄດ້ແນະນຳ ແລະ ສະເໜີເນັ້ນໜັກຕື່ມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ.
ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຍັງໄດ້ລາຍງານຕື່ມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງເງື່ອນໄຂມາດຖານໃນການປະເມີນຜົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 104/ຄປຈ ລົງວັນທີ 21/6/2019 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງປະກອບມີ 3 ເນື້ອໃນ ໜຶ່ງແມ່ນຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ປະກອບມີ ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດໃນການດຳລົງຊີວິດ; ສອງແມ່ນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ປະກອບດ້ວຍມີຄວາມຮູ້ໃນວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແຜນພັດທະນາລວມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ-ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນແຜນການວຽກງານອັນລະອຽດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ; ສາມແມ່ນຜົນສຳເລັດຕົວຈິງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ປະກອບມີການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບັນລຸຄາດໝາຍຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໂດຍກົງຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ. (ກຳນົດໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 104/ຄປຈ ລົງວັນທີ 21/6/2019 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ)
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລ້ວລົງຄະແນນປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ລວມທັງໝົດ 69 ທ່ານ, ໃນນັ້ນຢູ່ຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ 30 ທ່ານ, ຂົງເຂດບໍລິຫານລັດ 28 ທ່ານ, ຂົງເຂດຕຸລາການ ແລະ ກວດສອບແຫ່ງລັດ 11 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນໃນຫີບປ່ອນບັດ. ສ່ວນຜົນຂອງການນັບຄະແນນ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນໃຫ້ນັບຄະແນນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລ້ວໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.