loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານ ສພຂ ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີ່ເມືອງບຸນໃຕ້ ແລະ ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ຕ.ລ. 2, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ກັນຍາ-2 ຕຸລາ 2022  ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີ່ເມືອງບຸນໃຕ້ ແລະ ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ; ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທີມງານໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 2 ຈຸດເທດສະບານ (ສະໂມສອນເມືອງບຸນໃຕ້, ເມືອງຍອດອູ) ແລະ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຍອດອູ (ບ້ານລານຕຸ້ຍ, ບ້ານແຊວຈ້າຍ, ບ້ານສົມເຮືອງ, ບ້ານ ຊຽງສ້ຽວ ແລະ ບ້ານ ສວຍງາມ ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ); ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຈໍານວນ 596 ທ່ານ, ຍິງ 275 ທ່ານ.

ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນເຜົ່າ ໃນ 7 ຈຸດຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົແຂວງ ຮັບຮອງເອົາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງເເຕ່ລະພາກສ່ວນ; ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ  ທັງເປັນການລົງພົບປະ ເພື່ອຮັບ ຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເມືອງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີມີສະຖຽນລະພາບ, ແຂວງຜົ້ງສາລີຄວາມມີຄວາມສະຫງົບ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຫຍາຍຕົວ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ.

ເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ມີມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 21 ມະຕິ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 10 ມະຕິ; ເຊິ່ງໃນນີ້ປະກອບມີວຽກງານບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ; ວຽກງານຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂວງ; ວຽກຂອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ.

ໂອກາດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາໃນຄັ້ງນີ້ທີມງານຍັງໄດ້ເອົາອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເກືອຈໍານວນໜຶ່ງ ມູນຄ່າ  7.654.000  ກີບ, ໄປມອບໃຫ້ຄູ, ອາຈານ, ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.