ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສພຊ) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງວາປີ ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາຄູ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2022, ໃນຄັ້ງວັນທີ 17 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງວາປີ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄຳບາງ ໃສຍະມາ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ ແລະໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນຍູ້ ຈັນທິລັງສີ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ-ເຈົ້າເມືອງວາປີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມແລະບັນດາເຜົ່າ (ຄວສຜ) ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ພູວຽງ ອິນທະສອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ມີອຳນວຍການ, ບັນດາທ່ານຄູ-ອາຈານ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 460 ກວ່າທ່ານ.

ການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ສາມາດກຳແໜ້ນຕໍ່ກັບບັນດາບັນຄາດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໃນສົກປີ 2022, ພ້ອມທັງປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄູ່-ອາຈານ ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກສາວິໄນ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຮັບຜິດຊອບ.

ໃນທີ່ປະຊຸມບັນດາຄູ-ອາຈານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022, ຮັບຟັງເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການລົງວິໄນຕໍ່ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ເອກະສານກ່ຽວກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ໃນໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານ ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສພຂ ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ;

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍ ກັບບັນດາຄູ-ອາຈານ ຢ່າງມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ເຂົ້າໃນ 7 ຫົວຂໍ້ ຄື:

1.ການເຂົ້າຮຽນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຟົດຟື້ນ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບ.

2.ການຕອບສະໜອງຄູ ສຳລັບສາຍອະນຸບານ-ຫ້ອງກຽມບໍ່ພຽງພໍ.

3.ຊຸມຊົນ ສັງຄົມ ບາງບ້ານໃຫ້ການຮ່ວມມືຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະໜັກແໜ້ນ.

4.ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງອຳນວຍການ ແລະ ຄູສອນຈຳນວນໜຶ່ງຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່.

5.ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນງົບປະມານມີຈຳກັດ.

6.ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

7.ມີບາງຄອບຄົວຮອດລະດູການຜະລິດ ເອົາລູກຫລານ ອອກໄປອາໃສ ຢູ່ໄຮ່-ສວນ ເຮັດໃຫ້ລູກຫລານ ຮຽນບໍ່ຄົບຫຼັກສູດ ແລ້ວກໍ່ປະລະການຮຽນ.

 

ພາບ-ຂ່າວ: ດີລຳພົນ ພົມະຈັນ