loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ທ.ວ. 13, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ທັນວາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍ.
ທ່ານ ປອ. ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ວ່າ:
ເຫດຜົນ: ເພື່ອເປັນການລວບລວມ ເອົາບາງເນື້ອໃນບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ພົວພັນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສະເພາະ ເຂົ້າມາໃນຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫັນວຽກງານກວດກາລັດມີຜົນສັກສິດຕາມກົດໝາຍ.
ຄວາມຈໍາເປັນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດສະບັບນໍາໃຊ້ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນເວລາປະມານ 5 ປີ, ຜານການປະເມີນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ: ຍັງມີບາງໝວດ, ບາງມາດຕາ, ບາງເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງມີບາງອັນບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃໝ່, ການກໍານົດໜ້າທີ່, ສິດ ຂອງປະທານ ແລະ ຂອງອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງມີບາງຂໍ້, ບາງມາດຕາປະຕິບັດໄດ້ຍາກ ຖ້າທຽບໃສ່ເງື່ອນໄຂໃໝ່ ແລະ ມີເນື້ອໃນຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້ກໍານົດອອກໃໝ່ ຍັງບໍ່ທັນກໍານົດເຂົ້າໃນກົດໝາຍເຊັ່ນ: ມະຕິສະບັບເລກທີ 07/ກມສພ, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ ສັບຊ້ອນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດວ່າ: “ສັບຊ້ອນອົງການກວດກາລັດຖະບານອອກຈາກໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ເປັນອົງການເອກະລາດ ໄປຂຶ້ນກັບປະທານປະເທດ ເອີ້ນວ່າ: ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ”. ອີກດ້ານໜຶ່ງເພື່ອຍົກສູງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາໃຫ້ກວ້າງອອກກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນໄດ້ເພີ່ມໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍນີ້ເປັນບ່ອນອີງຕົ້ນຕໍ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາລັດ ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ທັງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອຶ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄໍາເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ພາຍຫຼັງບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄໍາເຫັນແລ້ວ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມຄໍາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ.